Yönetim

Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Coşkun POLAT 

(Bölüm Başkanı)

e-posta: polatcoskun@karatekin.edu.tr
web: http://polatcoskun.wordpress.com
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7461

 

Doç. Dr. Burcu Umut ZAN 

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

e-posta: burcuumutzan@karatekin.edu.tr
web:  
iş tel: +90 (376) 2189550