Tanıtım

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin getirdiği yenilikler doğrultusunda bilgi, belge ve enformasyon yönetimini, kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayan ayrıca bilgi teknolojilerine yönelik yeniliklere hakim çağdaş, bilgili, kültürlü ve mesleğin gerektirdiği yeterliliğe sahip bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bilgi pazarının her geçen gün çeşitlendiği günümüzde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kurumların bünyesinde bulunan her tür kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri ile arşivlerde  görev alabilecekleri gibi kütüphaneciler ayrıca bilgi yöneticileri, sistem kütüphanecileri, ağ bilgi uzmanları gibi değişik pozisyonlarda, İnternet hizmet birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetme, veri tabanları oluşturma ve geliştirme), bilgi üretim ve iletişim alanında hizmet veren özel sektör kuruluşlarında bilgi uzmanı ve danışmanı olarak görev alabilmektedirler.