Akademik Personel

Prof. Dr. Coşkun POLAT (Bölüm Başkanı)

e-posta: polatcoskun@karatekin.edu.tr
web: http://polatcoskun.wordpress.com
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7461

 


Kişisel Bilgiler
qr code

 

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ

e-posta: odabashuseyin@karatekin.edu.tr
web:  https://odabashuseyin.wordpress.com/
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7466

 

 

qr code

 

Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

e posta: mehmetaliakkaya@karatekin.edu.tr
web:
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7467

 

 

qr code

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN

e posta: buketcandan@karatekin.edu.tr
web:
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7465

 

 

qr code

 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

e posta: kbinici@karatekin.edu.tr
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7462 

 

 

qr code

 

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇİFTÇİ

e-posta: hilalciftci@karatekin.edu.tr
web:
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7492

 

 

qr code

 

Arş. Gör. Zarife YILDIRIM

e posta: zarifeyildirim@karatekin.edu.tr
web:
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7468 

 

 

qr code

 

Arş. Gör. Ertuğrul Burak EROĞLU

e posta: eroglu@karatekin.edu.tr
web: ertugrulburakeroglu.com
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7470

 

 

qr code

 

Arş. Gör. Çağdaş ÇAPKIN

e posta: cagdascapkin@karatekin. edu.tr

web:

iş tel: 

 

 

qr code

 

 

Arş. Gör. Pelin KARCI KANDEMİR

e posta: pelinkarci@karatekin.edu.tr

web:

iş tel:

 

 

qr code