• Akademik Personel

  Prof. Dr. Coşkun POLAT (Bölüm Başkanı)

  e-posta: polatcoskun@karatekin.edu.tr
  web: http://polatcoskun.wordpress.com
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7461

   

  Kişisel Bilgiler

  qr code

   

  Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ

  e-posta: odabashuseyin@karatekin.edu.tr
  web:  https://odabashuseyin.wordpress.com/
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7466

   

   

  qr code

   

  Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

  e posta: mehmetaliakkaya@karatekin.edu.tr
  web:
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7467

   

   

  qr code

   

   

  Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN

  e posta: buketcandan@karatekin.edu.tr
  web:
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7465

   

   

  qr code

   

  Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ

  e posta: kbinici@karatekin.edu.tr
  web: http://kbinici.wordpress.com/
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7462 

   

   

  qr code

   

  Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇİFTÇİ

  e-posta: hilalciftci@karatekin.edu.tr
  web:
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7492

   

   

  qr code

   

  Arş. Gör. Zarife YILDIRIM

  e posta: zarifeyildirim@karatekin.edu.tr
  web:
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7468 

   

   

  qr code

   

  Arş. Gör. Ertuğrul Burak EROĞLU

  e posta: eroglu@karatekin.edu.tr
  web: ertugrulburakeroglu.com
  iş tel: +90 (376) 2189550 / 7470

   

   

  qr code

   

  Arş. Gör. Çağdaş ÇAPKIN

  e posta: cagdascapkin@karatekin. edu.tr

  web:

  iş tel: 

     

   

   

  Arş. Gör. Pelin KARCI KANDEMİR

  e posta: pelinkarci@karatekin.edu.tr

  web:

  iş tel: