• Misyon & Vizyon

    Misyon:

    Bilgi merkezleri olarak adlandırılan kütüphaneler, arşiv kurumları ve dokümantasyon ve enformasyon merkezlerini yönetebilecek, bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilecek ve kullanıcıları bilgiye yönlendirebilecek, bilgi ve belge yöneticileri yetiştirilmesi bölümün temel misyonudur.


    Vizyon:

    Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, basılı ve elektronik enformasyon kaynaklarının belirlenmesi, sağlanması, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren bilgi, belge ve enformasyon yönetimi işlevlerini yürütebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.