Ders Danışmanları

1.Sınıf I. ve II. Öğretim Ders Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Hilal ÇİFTÇİ

Tel: (376) 2189550 / 7492

E-posta: hilalciftci@karatekin.edu.tr   

2.Sınıf I. ve II. Öğretim Ders Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Buket CANDAN

Tel: (376) 2189550 / 7465

E-posta: buketcandan@karatekin.edu.tr 

3.Sınıf I. ve II. Öğretim Ders Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali AKKAYA

Tel: (376) 2189550 / 7467

E-posta: mehmetaliakkaya@karatekin.edu.tr

4. Sınıf. I. Öğretim Ders Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Burcu Umut ZAN

Tel: (376) 2189550 / 7464

E-posta: burcuumut@karatekin.edu.tr

4. Sınıf II. Öğretim Ders Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kasım BİNİCİ

Tel: +90 376 2189550 / 7462

E-Posta: kbinici@karatekin.edu.tr